Showing 1–12 of 24 results

Bàn trang trí quán bar được làm từ gỗ và một vài phụ kiện đi kèm. Có thể trang trí quán bar hay bar tại gia đều có thể hài hòa với nội thất. Sản xuất tại cơ sở của Thùng Gỗ Minh Dũng

Bàn trang trí quán Bar

Bàn bằng thùng rượu

10

Bàn trang trí quán Bar

Bàn ghế bằng thùng rượu

10

Bàn trang trí quán Bar

Bàn ghế thùng rượu

10

Bàn trang trí quán Bar

Bàn ghế thùng rượu gỗ

10

Bàn trang trí quán Bar

Bàn quán bar gỗ sồi

10
10

Bàn trang trí quán Bar

Bàn rượu thùng gỗ

10

Bàn trang trí quán Bar

Bàn thùng gỗ có kệ để rượu

10

Bàn trang trí quán Bar

Bàn thùng gỗ trang trí

10

Bàn trang trí quán Bar

Bàn thùng rượu giả cổ

10

Bàn trang trí quán Bar

Bàn thùng rượu gỗ

10

Bàn trang trí quán Bar

Bàn thùng rượu gỗ quán bar

10