Showing 1–12 of 17 results

Bồn tắm gỗ bầu dục là loại bồn tắm bằng gỗ có hình dáng bầu dục. Đây là kiểu bồn tắm giành cho một người sử dụng và hiếm khi được sản xuất với kích cỡ cho hai người sử dụng.

Bồn tắm gỗ bầu dục

Bồn tắm bằng gỗ cao cấp

10
10

Bồn tắm gỗ bầu dục

Bồn tắm gỗ kiểu nhật

10

Bồn tắm gỗ bầu dục

Bồn tắm gỗ mini

10

Bồn tắm gỗ bầu dục

Bồn tắm gỗ ovan sồi

10

Bồn tắm gỗ bầu dục

Bồn tắm gỗ pơ mu Việt

10

Bồn tắm gỗ bầu dục

Bồn tắm gỗ sồi bo viền

10

Bồn tắm gỗ bầu dục

Bồn tắm gỗ sồi bo viền tay nắm

10

Bồn tắm gỗ bầu dục

Bồn tắm gỗ thông bo viền cắt cong

10

Bồn tắm gỗ bầu dục

Bồn Tắm Gỗ Thông Cao Cấp

10

Bồn tắm gỗ bầu dục

Bồn tắm gỗ thông gia đình

10

Bồn tắm gỗ bầu dục

Bồn tắm gỗ thông kiểu nhật

10