Showing all 7 results

Phòng xông hơi gỗ được sử dụng cho liệu pháp xông hơi khô. Thông thường một phòng xông được làm bằng chất liệu gỗ do nhiệt độ và độ ẩm thấp. Nhiều kích thước giành cho một người sử dụng hoặc nhiều người sử dụng tập thể.

Phòng xông hơi gỗ

Thùng gỗ xông hơi cao cấp

10

Phòng xông hơi gỗ

Thùng xông hơi bằng gỗ pơ mu

10
10
10

Phòng xông hơi gỗ

Thùng xông hơi gỗ thông nhật

10

Phòng xông hơi gỗ

Cabin gỗ xông hơi tròn

10

Phòng xông hơi gỗ

Cabin Xông Hơi Gỗ Cao Cấp

10