Showing all 12 results

Thùng rượu gỗ sồi mang đậm bản sắc văn hóa ủ rượu của phương Tây được Thùng Gỗ Minh Dũng tái hiện tại Việt Nam. Chuyên dùng để đựng rượu và ủ các loại rượu Tây.

Thùng rượu gỗ Sồi

Bom rượu gỗ sồi xe pháo

10
10
10

Thùng rượu gỗ Sồi

Thùng gỗ sồi đựng rượu

10

Thùng rượu gỗ Sồi

Thùng gỗ sồi ủ rượu

10
10

Thùng rượu gỗ Sồi

Thùng rượu gỗ sồi 200 lít

10
10

Thùng rượu gỗ Sồi

Thùng rượu gỗ sồi mỹ

10

Thùng rượu gỗ Sồi

Thùng rượu gỗ sồi trắng

10

Thùng rượu gỗ Sồi

Thùng sồi ngâm rượu 30 lít

10

Thùng rượu gỗ Sồi

Thùng Gỗ Sồi 20L

10